Verkoop – Kerkveiligheid

the Netherlands

Welcome to the largest bilingual Reddit community for sharing anything related to the Netherlands: news, sports, humor, culture and questions. Please browse our FAQ before posting!
[link]

reddit.be

[link]

Koninklijke Cirkeltrek

De Koninklijke Nederlandsche Cirkeltrek
[link]

Tegengekomen in een auto verkoop groep op Facebook

Tegengekomen in een auto verkoop groep op Facebook submitted by woahruben to tokkiefeesboek [link] [comments]

Gezocht: inspiratie wat te doen met geld uit verkoop BV

Graag krijg ik wat inspiratie/advies over mijn situatie.
Situatie:
Nu ben ik op zoek naar wat te doen met het geld in mijn BV. Ik krijg er geen rente op, en ik vind het een risico (wat als de bank omvalt?). Ik zou graag wat inspiratie op willen doen vanuit deze community.
We leven al behoorlijk via de FIRE principes (budgetten om onze maandelijkse kosten te beheersen en worden blij van onze leningen aflossen en investeren in de toekomst).
We willen voordat mijn partner klaar is met haar opleiding niet verhuizen, maar daarna waarschijnlijk wel. Ze gaat dan significant meer verdienen (zo'n 110.000 bruto per jaar op basis van fulltime - ze wil waarschijnlijk 3 a 4 dagen in de week gaan werken), en we willen dan dichter bij haar werk (waar dat dan ook is) gaan wonen.
We denken aan het kopen van een vakantiehuisje, zodat we daar nu al wat plezier aan kunnen hebben, en het kunnen verhuren om er ook nog wat rendement op te kunnen halen. We houden van het buitenleven, en in het bijzonder het water: zwemmen en zeilen.
We denken er ook aan om over 1.5 jaar (als mijn partner klaar is met opleiding) te verhuizen en in een kangaroo-woning met mijn ouders (rond de 70 jaar oud, in goede gezondheid) te gaan wonen (laten bouwen, of als we iets moois bestaands vinden). Mijn ouders kunnen dan meer tijd met onze kinderen doorbrengen (en als oppas dienen) en wij kunnen op termijn de zorg voor mijn ouders makkelijker op ons nemen. Zij zullen hun huidige huis voor zo'n 300.000 kunnen verkopen en hebben verder niet echt eigen geld.
Ik moet misschien ook denken aan mijn oude dag. Als ondernemer nooit echt pensioen opgebouwd, en pas net begonnen met een pensioenrekening. Ik heb de ambitie om die vanaf nu jaarlijks vol te storten met de jaarruimte.
Ook moet ik rekening houden dat mijn nieuwe bedrijf nog niets oplevert, en dat ik dus mijn inkomen nog uit mijn BV moet halen (is nu zo'n 60.000 per jaar inclusief werkgeverslasten). Mijn skills zijn hooggewaardeerd, dus mocht het nodig zijn, kan ik waarschijnlijk in loondienst gaan en zo'n 100.000 bruto verdienen. Vooralsnog vind ik dat niet prettig, ik ben nu flexibel (handig met kleine kinderen en een partner in de zorg) en haal voldoening uit het ondernemen zelf.
Concrete vragen:
Veel dank voor het meedenken!
submitted by AccomplishedCan2650 to DutchFIRE [link] [comments]

Verkoop van een huis en voorkomen verkamering

Hallo allemaal,
Enige tijd geleden was er een post over partijen die zeggen interesse te hebben in je woning. Ook wij hebben vaak een brief in de brievenbus.
Dit keer hebben we een brief ontvangen van iemand die gewoon aangeeft de woning te gaan opdelen in kamers en dan te verhuren. In onze buurt wil men dat koste wat kost voorkomen: in het verleden is er veel overlast geweest door kamerverhuur. De buurt is namelijk van een achterstandswijk, compleet met prostitutie en drugspanden van wat we hebben begrepen, naar een (weliswaar drukke) woonwijk getransformeerd.
We hebben helemaal geen behoefte om weg te gaan, maar vroegen ons toch het volgende af:
Kunnen we bij verkoop van onze woning, ooit ergens in de toekomst, vastleggen dat in de eerste, zeg tien jaar verkamering niet mag? Door bijvoorbeeld een boeteclausule in de verkoopakte op te nemen?
submitted by Chatto_1 to thenetherlands [link] [comments]

Zaanse burgemeester roept winkels op: ‘Verkoop geen messen aan kinderen’

Zaanse burgemeester roept winkels op: ‘Verkoop geen messen aan kinderen’ submitted by Njeroe to thenetherlands [link] [comments]

'Schaf btw op biologische producten af om verkoop te stimuleren'

'Schaf btw op biologische producten af om verkoop te stimuleren' submitted by Azonata to thenetherlands [link] [comments]

Tokkie is boos dat ik na 4 dagen geen reactie het aan iemand anders verkoop, maar wilt het niet meer.

Tokkie is boos dat ik na 4 dagen geen reactie het aan iemand anders verkoop, maar wilt het niet meer. submitted by InvisibleBryan to tokkiemarktplaats [link] [comments]

Coolblue start verkoop en installatie van laadpalen

Coolblue start verkoop en installatie van laadpalen submitted by Nederland5 to u/Nederland5 [link] [comments]

Verkoop van eten en drinken wordt verboden in bijna alle Nederlandse pretparken en dierentuinen

Verkoop van eten en drinken wordt verboden in bijna alle Nederlandse pretparken en dierentuinen submitted by GeraldINC to Looopings [link] [comments]

LG start verkoop oprolbare televisie

LG start verkoop oprolbare televisie submitted by Nederland5 to u/Nederland5 [link] [comments]

Bol.com neemt moeilijk besluit en stopt met verkoop ‘haatboeken’

Bol.com neemt moeilijk besluit en stopt met verkoop ‘haatboeken’ submitted by T1b3rium to FreeDutch [link] [comments]

Bowser verdacht van verkoop gadget om illegaal Nintendo-games te spelen

Artikel: https://www.nu.nl/opmerkelijk/6081658/bowser-verdacht-van-verkoop-gadget-om-illegaal-nintendo-games-te-spelen.html
Automatisch gepost
submitted by Conducteur to DeSpeldOfNietDeSpeld [link] [comments]

Koop nieuwe woning, verhuur of verkoop huidig appartement?

Na een tijdje FIRE subreddit te volgen sta ik op het punt om te verhuizen en wil ik graag mening / advies wat handig is met betreft tot mijn woning situatie:
Echter ben ik gister bij het lezen van verschillende topics terecht gekomen op Rutte 3 Plannen voor Box 3 Verhuur in 2019. In dat voorstel stonden plannen dat het heel ongunstig maakte voor verhuur van 2de woning (e.g. belasting ging van paar honderd euro naar paar duizend [factor 5-10].). Gelukkig zijn de plannen ook weer teruggetrokken.

Mijn vraag is of het slim is door het aan te houden en te verhuren?
submitted by kingnlfung to DutchFIRE [link] [comments]

Verkoop vinyl zit flink in de lift: "Online explodeerde het afgelopen maanden"

Verkoop vinyl zit flink in de lift: submitted by Netherlands5 to nhollandzakelijk [link] [comments]

@daily_research : Respondenten gezocht voor onderzoek! Onderwerp: "Meer verkoop genereren door sociale media" https://bit.ly/30L69Xf via @SurveyCircle #SocialeMedia #kinderkleding #IndianBlueJeans #stageonderzoek #onderzoek #enquête #survey #surveycircle https://bit.ly/3iIJbWA

@daily_research : Respondenten gezocht voor onderzoek! Onderwerp: submitted by surveycircle to HomeDecorating [link] [comments]

HEMA wordt deze maand verkocht of verkoop wordt op laag pitje gezet

HEMA wordt deze maand verkocht of verkoop wordt op laag pitje gezet submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Zaanse burgemeester roept winkels op: ‘Verkoop geen messen aan kinderen’

Zaanse burgemeester roept winkels op: ‘Verkoop geen messen aan kinderen’ submitted by HerHor to Zaanstad [link] [comments]

09-20 02:28 - 'Het is verboden om een kitten via via ("ik weet een nestje zitten") gratis te verkrijgen. / De kat moet gecastreerd of gesteriliseerd zijn bij verkoop. / Voldoende katten in een asiel, snap niet waarom je perse...' by /u/EmotionalMillionaire removed from /r/belgium within 1086-1096min

'''
Het is verboden om een kitten via via ("ik weet een nestje zitten") gratis te verkrijgen.
De kat moet gecastreerd of gesteriliseerd zijn bij verkoop.
Voldoende katten in een asiel, snap niet waarom je perse een kitten wenst.
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: EmotionalMillionaire
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

10-03 02:46 - 'Inderdaad, winst uit verkoop op vastgoed/aandelen belasten is niet eenvoudig, maar dat wilt niet zeggen dat het niet geprobeerd dient te worden. / Zeker vastgoed, familie van me kocht/verkocht een appartement binnen de 10...' by /u/njuffstrunk removed from /r/belgium within 496-506min

'''
Inderdaad, winst uit verkoop op vastgoed/aandelen belasten is niet eenvoudig, maar dat wilt niet zeggen dat het niet geprobeerd dient te worden.
Zeker vastgoed, familie van me kocht/verkocht een appartement binnen de 10 jaar met 85.000 winst. Die winst is volledig belastingvrij. Natuurlijk kan je stellen dat een mogelijke belasting hierop gewoon wordt doorgerekend naar de kopehuurder, dat is dan weer een andere discussie.
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: njuffstrunk
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

Samsung start verkoop van The Sero in Nederland

Samsung start verkoop van The Sero in Nederland submitted by Netherlands5 to u/Netherlands5 [link] [comments]

KB0028: Besluit ter wijziging van het Vuurwerkbesluit en de regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk teneinde het verplichten van veiligheidsbrillen, aansteeklont en instructies bij de verkoop van vuurwerk alsmede het inperken van de verkoop van vuurwerk

Besluit ter wijziging van het Vuurwerkbesluit en de regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk teneinde het verplichten van veiligheidsbrillen, aansteeklont en instructies bij de verkoop van vuurwerk alsmede het inperken van de verkoop van vuurwerk

Wij Dekoul, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en Veiligheid en Klimaat, Natuur en Infrastructuur d.d. 30 augustus 2020;
Gelet op artikel 9.2.2.1, eerste en tweede lid, aanhef en onder d en h, van de Wet milieubeheer;
Gelet op richtlijn nr. 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (PbEU L 154), artikel 9.2.2.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 1.1.1 en artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit;
Gelet op artikel 3B.7 van het Vuurwerkbesluit;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Vuurwerkbesluit wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1.1.1 wordt <> vervangen door:
Consumentenvuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in de categorie F1 of F2 en dat bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik;
B
In artikel 1.1.1 wordt <> vervangen door:
professioneel vuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F3 of F4 alsmede vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F2 en dat niet bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik;
C
In artikel 2.1.3, eerste lid, onder f vervalt << en, voor zover het vuurwerk betreft dat is ingedeeld in categorie F3, het productiejaar van het vuurwerk, het registratienummer en het product-, partij- of serienummer van het product>>.
D
In artikel 2.1.3, tweede lid vervalt <<; voor zover het betreft categorie F3: «uitsluitend buitenshuis te gebruiken» en de minimale veiligheidsafstand(en)>>.
E
Artikel 2.3.5 komt te luiden:
Het is verboden consumentenvuurwerk te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan particulieren jonger dan:
Voor zover het betreft de categorie F1: 12 jaar;
Voor zover het betreft de categorie F2: 18 jaar.
F
Na artikel 2.3.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2.3.5a
Het is verboden consumentenvuurwerk te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan een particulier zonder een veiligheidsbril en een aansteeklont te verstrekken en instructies te geven over het veilig tot ontbranding brengen van dit vuurwerk.
G
In artikel 2.3.7 wordt na «2.3.3» ingevoegd «, 2.3.5a».

Artikel II

De regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk wordt als volgt gewijzigd:
A
In de Bijlage I. Consumentenvuurwerk, niet zijnde fop- en schertsvuurwerk komen te vervallen de rijen waarin in de kolom <> bevindt:
a. <>;
b. <>;
c. <>;
d. <>.
B
Artikel 2, leden 6, 7 en 8 komen te vervallen onder vernummering van lid 9 tot lid 6.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2020.
Onze Minister van Klimaat, Natuur en Infrastructuur is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Enschede, 30 augustus 2020
Dekoul
De minister-president,
House_of_Farts
De minister van Justitie en Veiligheid,
Rik079
De minister van Klimaat, Natuur en Infrastructuur,
Keijeman

Nota van Toelichting

De Tweede Kamer heeft M0192 aangenomen, die ons oproept het Vuurwerkbesluit aan te passen om de vrijheid omtrent het afsteken van vuurwerk in te perken. Middels deze motie worden een aantal typen vuurwerk, die eerder onder categorie F2 vielen, nu onder F3 geplaatst en wordt F3 niet langer aangemerkt als consumentenvuurwerk. Tevens wordt de minimale leeftijd voor vuurwerk onder categorie F2 verhoogd naar 18 jaar. Daarnaast wordt de verstrekking van een aansteeklont, veiligheidsbril en instructie verplicht gesteld.
Via deze link is de Bijlage I behorende bij de regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (ract) te vinden, waarbij de door dit besluit verwijderde onderdelen zijn doorgestreept.

Ingediend door House_of_Farts namens de regering

Deze lezing loopt tot en met zondag, 6 september

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

Groot onderzoek naar ‘giftig oervlees’: NVWA legt verkoop stil

submitted by Like_a_Rubberball to GroenLinks [link] [comments]

Vleesvervangers bezig met snelle opmars, verkoop vlees daalt

Vleesvervangers bezig met snelle opmars, verkoop vlees daalt submitted by Like_a_Rubberball to thenetherlands [link] [comments]

Verkoop klant Verkoop - YouTube Basis boekhouden - Verkoop na afschrijven - YouTube 4 Psychologische Trucs waarmee jij Alles verkoopt ... Mconomy - Verkoop- en producttraining

Koopovereenkomst privé verkoop gebruikte auto. Voor de koper. www.autoscout24.nl Overhandiging van de auto € Kentekenbewijs deel 1 Kentekenbewijs deel 2 Sleutels Meest recente APK rapport Overschrijvingsbewijs De koper bevestigt dat hij heeft ontvangen: Handtekening verkoper Handtekening koper Plaats Datum Tijd CoC-document (in geval van import) De verkoper bevestigt dat hij heeft ontvangen ... Na verkoop het strandhuisje altijd naar de tweede rij gaat. Indien gewenst, is er een wachtrij van ongeveer 4 jaar om weer terug op de eerste rij te komen. VOLGENDE (Dishoek / Westduin)… 3. DISHOEK / WESTDUIN. In Dishoek en de naastgelegen badplaats Westduin (Zeeland) staan ongeveer 120 particuliere strandhuisjes. Dit is de énige plek in Nederland waar particuliere strandhuisjes onbeperkt ... Verkoop. Verkoop. Op zoek naar een automatische externe defibrillator (AED)? Of elektroden of een accu nodig? Kerkveiligheid kan alle merken razendsnel leveren tegen messcherpe tarieven. Informeer bij ons naar de prijzen. Ook andere materialen zijn verkrijgbaar, zoals veiligheidshesjes, zaklampen, ontruimingsmateriaal, etc. Wat we niet leveren, is wel verkrijgbaar via een samenwerkingspartner ... verkoop m (plural verkopen) sale; Derived terms . verkoopprijs; Pronunciation 2 . IPA : /vərˈkoːp/ Hyphenation: ver‧koop; Verb . verkoop. first-person singular present indicative of verkopen; imperative of verkopen Häufig gestellte Fragen; Über uns; Mein Urlaub; Kontakt; German

[index] [200] [1634] [5418] [1934] [6045] [2191] [3251] [3418] [2646] [7070]

Verkoop klant

Veel (telefonische) verkopers gebruiken technieken vanuit de sociale psychologie die op wetenschappelijk bewezen manier menselijk gedrag kunnen beïnvloeden. ... 02/01/01/0011 Deze video bespreekt het verkopen van een materieel vast actief tijdens de afschrijvingsperiode, aan de hand van het voorbeeld van een bestelwa... ABONNEER op ons hoofdkanaal 👉 https://bit.ly/brighttv KIJK OOK: E-bike kopen? Kijk dit: https://youtu.be/2v6eRxCfPhw iPhone SE - goedkoop EN goede koop? http... Verkopen in de winkel, iris is klant en pietsje is verkoopster. Verkoop Jan Fevijn. This video is unavailable. Watch Queue Queue

#